Telewizja przemysłowa
Telewizja przemysłowa - to doskonałe monitorowanie określonego obszaru, terenu jak również rejestrowanie zdarzeń monitoring zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy oraz zintegrowany system kamer umożliwiający stałą obserwację różnych obiektów takich jak: mieszkania, biura, hotele, banki oraz obiekty przemysłowe wraz z otaczającymi je terenami. Możliwe jest też jednoczesne rejestrowanie na video zaistniałych w ochranianych obiektach zdarzeń co pozwala na profesjonalne zabezpieczenie obiektu przed nieuprawnionym dostępem. System obserwacji telewizyjnej pozwala zdalnie nadzorować strzeżony obiekt oraz wydatnie wspomaga pracę pracowników ochrony. Ponadto kamery zainstalowane w widocznych miejscach mają duże znaczenie psychologiczne i prewencyjne. Telewizja przemysłowa może współpracować z innymi systemami alarmowymi sygnalizującymi zagrożenia. Nasza firma poleca systemy zewnętrzne gdzie przy stałym monitoringu strażnika można mieć podgląd we wszystkie ważniejsze strategicznie miejsca. Sprawia to, że chroniony obiekt jest cały czas pod kontrolą, a stopień bezpieczeństwa zwiększa się w znaczący sposób.
 
autoelektronika legionowo